Geometrie, topologie a globalní analýza - charakteristika oboru PDF Tisk

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na některé oblasti diferenciální geometrie, algebraické topologie a globální analýzy. Zejména se jedná o globální analýzu na varietách s geometrickými strukturami, geometrické struktury matematické fyziky, aplikace algebraické topologie v geometrii, topologické podmínky existence geometrických struktur a analytické metody v CR-geometrii.

Cíle studia

Prezenční forma studia je čtyřletá, studium je směrováno k samostatné tvůrčí činnosti v oboru, pro samostatnou vědeckou činnost a pro pedagogickou práci na matematických pracovištích na vysokých školách. Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Je zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Profil absolventa oboru

Absolvent bude schopen samostatné tvůrčí činnosti jak v teoretických směrech, tak i v aplikacích v oblasti matematiky. Absolventi se uplatní na matematických pracovištích na vysokých školách, ve vědecko-výzkumných pracovištích (VŠ, AV ČR, výrobní podniky aj.) a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými postupy.

<< Zpět
Aktualizováno Pátek, 04 Únor 2011 13:35