Charakteristika oborů a profil absolventa PDF Tisk

Charakteristika programu

Studium připravuje na samostatnou vědeckou práci v matematice. Prohlubuje znalosti studentů zejména ve zvoleném oboru výzkumu. Pod vedením školitele jsou studenti seznamováni se základními metodami a postupy vědecké práce v matematice. Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Charakteristika a profily absolventů jednotlivých oborů

Aktualizováno Pátek, 25 Únor 2011 14:16