Termíny odevzdávání bakalářských prací PDF Tisk

Termín odevzdání bakalářské práce u jednooborového studia, resp. bakalářské práce z matematiky u dvouoborového studia je dán harmonogramem příslušného semestru akademického roku.

V podzimním semestru 2019 je termín odevzdání bakalářských prací do pondělí 6. ledna 2020.

V jarním semestru 2020 je termín odevzdání bakalářských prací do úterý 12. května 2020.

Do uvedeného termínu musí student:

  • Předložit hotovou práci vedoucímu práce k závěrečnému posouzení a ke zkontrolování formálních náležitostí práce.
  • Uložit elektronickou verzi práce (včetně abstraktů a všech příloh) do IS MU.
  • Před registrací práce na studijním oddělení získat zápočty z předmětů Bakalářská práce 1 a Bakalářská práce 2.
  • Předložit dva výtisky práce (v pevné nerozebíratelné vazbě) na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty MU k registraci a následně je odevzdat na sekretariátu Ústavu matematiky a statistiky.
Aktualizováno Čtvrtek, 13 Únor 2020 07:36