Bakalářské SZZ - termíny, komise PDF Tisk

BAKALÁŘSKÉ SZZ - PODZIMNÍ SEMESTR 2019

Studijní obor UM – obhajoby BP, SZZ

Středa 12. 2. 2020, 8:00, posluchárna M6

Komise: doc. Šimša (předseda), doc. Kalas, dr. Vondra

Studenti: Kabelková, Stránská, Štaubertová


Studijní obory MOD, OM – obhajoby BP, SZZ

Středa 12. 2. 2020, 8:00, posluchárna M4

Komise: doc. Klíma (předseda), prof. Pospíšil, dr. Zelinka

Studenti: Baránek, Pecháčková

Aktualizováno Úterý, 11 Únor 2020 13:51