Bakalářské SZZ - opravné termíny PDF Tisk

BAKALÁŘSKÉ SZZ - JARNÍ SEMESTR 2019

Studijní obory AMV, FINPOJ – SZZ

Čtvrtek 5. 9. 2019, 9:00, posluchárna M4

Komise: doc. Hasil (předseda), doc. Klíma, dr. Navrátil

Studenti: Boďová, Havlíčková, Masaříková, Ténai

Studijní obor UM – SZZ

Čtvrtek 5. 9. 2019, 10:00, posluchárna M6

Komise: prof. Došlá (předsedkyně), dr. Šišma, dr. Vondra

Studenti: Stapajová

UPOZORNĚNÍ:
uvedené termíny jsou pouze opravné a nelze jej tedy použít jako termín řádný!

Aktualizováno Pondělí, 19 Srpen 2019 11:05