Tým modelování a statistika - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Kuruczová Daniela, PSM (doc. J. Koláček)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Bendová Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Hajnová Veronika, PSM (dr. L. Přibylová)

Kroupová Monika, PSM (doc. J. Koláček)

Nováček Ondřej, PSM (doc. P. Lánský)

Peniašková Anna, PSM (doc. Z. Pospíšil)

Faltýnková Jana, PSM (doc. J. Koláček)

Vinkler Mojmír, PSM (doc. S. Katina)

Ráboňová Petra, PSM (prof. G. Wimmer)


Kombinovaná forma studia

Filipčuková Alena, OOMA (dr. L. Přibylová)

Mžourková Macálková Lenka, PSM (doc. Z. Pospíšil)

Bačík Milan, MANA (doc. Z. Pospíšil)

Konečná Kateřina, PSM (prof. I. Horová)

Theuer Michal, PSM (doc. Luděk Berec, České Budějovice)

Janoušková Eva, PSM (doc. Luděk Berec, České Budějovice)

Černá Terézia, PSM (prof. Jiří Holčík)

Leváková Marie, PSM (doc. P. Lánský)

Opršalová Kateřina, PSM (prof. Jiří Holčík)

Rajdl Kamil, PSM (doc. P. Lánský)

Krajíčková Pavla, PSM (prof. G. Wimmer) - přerušení studia.


Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování.
Aktualizováno Úterý, 31 Leden 2017 10:14