Tým modelování a statistika - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Zámečník Stanislav, PSM (doc. S. Katina)

Böhm Jan, PSM (prof. Z. Pospíšil)

Šindlář Vojtěch, PSM (doc. S. Katina)

Janošová Markéta, PSM (doc. S. Katina)

Kuruczová Daniela, PSM (doc. J. Koláček)

Bendová Veronika, PSM (doc. S. Katina)

Geršlová Zdeňka, PSM (doc. S. Katina)

Hajnová Veronika, PSM (dr. L. Přibylová)

Kroupová Monika, PSM (doc. J. Koláček)

Svobodová Jana, PSM (doc. J. Koláček)

Vinkler Mojmír, PSM (doc. S. Katina).


Kombinovaná forma studia

Bačík Milan, MANA (prof. Z. Pospíšil)

Filipčuková Alena, OOMA (dr. L. Přibylová)

Janoušková Eva, PSM (doc. Luděk Berec, České Budějovice)

Konečná Kateřina, PSM (prof. I. Horová)

Theuer Michal, PSM (doc. Luděk Berec, České Budějovice).


Černá Terézia, PSM (prof. Jiří Holčík) - přerušení studia.

Opršalová Kateřina, PSM (prof. Jiří Holčík) - přerušení studia.


Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

PSM = obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování.
Aktualizováno Čtvrtek, 07 Únor 2019 10:21