Tým matematická analýza - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Jekl Jan, MANA (doc. P. Hasil)

Šišoláková Jiřina, OOMA (doc. P. Hasil)

Juránek Jakub, MANA (doc. M. Veselý)

Dřímalová Iva, MANA (prof. R. Šimon Hilscher)


Kombinovaná forma studia

Spíchal Luděk, OOMA (doc. R. Mařík, MENDELU)

---

Fajkusová Michaela, MANA (prof. Z. Došlá) - přerušení studia.

Stránská Jana, OOMA (prof. Z. Došlá) - přerušení studia.

Uchytilová Šárka, OOMA (prof. Z. Došlá) - přerušení studia.


Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

Aktualizováno Úterý, 15 Říjen 2019 16:31