Tým matematická analýza - doktorandi PDF Tisk

Prezenční forma studia

Hrdlička Jan, MANA (Mgr. P. Zemánek)

Juránek Jakub, MANA (doc. M. Veselý)

Zuzáková Jana, OOMA (prof. Z. Došlá)

Fajkusová Michaela, MANA (prof. Z. Došlá) - přerušení studia

Dřímalová Iva, MANA (prof. R. Šimon Hilscher) - přerušení studia

Kombinovaná forma studia

Růžička Vojtěch, MANA (doc. P. Řehák)

Dobrovolná Eva, OOMA (prof. Z. Došlá)

Jansová Eva, OOMA (doc. J. Kalas)

Pylypenko Vita, MANA (András Rontó, AVČR).Studenti jsou řazeni dle ročníků a v rámci ročníku abecedně.

Vysvětlivky zkratek:

MANA = obor Matematická analýza.

OOMA = obor Obecné otázky matematiky.

Aktualizováno Úterý, 31 Leden 2017 09:51