Seminář o diferenciálních rovnicích PDF Print

This article is only in Czech.

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v učebně M5 (přízemí vpravo a na konci chodby opět vpravo) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.


Program semináře v akademickém roce 2019/2020


2. 12. 2019, 12:00 [učebna M5]
doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
On the principal solution in the Weyl–Titchmarsh theory I.

18. 11. 2019, 12:00 [učebna M5]
Kodai Fujimoto, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Název přednášky bude doplněn později.

4. 11. 2019, 12:00 [učebna M5]
RNDr. Michal Pospíšil, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě)
On representation of solutions of delay differential equations.

21. 10. 2019, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)
Discrete Riccati matrix equation and the order preserving property.

7. 10. 2019, 12:00 [učebna M5]
Maria Guadalupe Morales Macias, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Riemann-Liouville fractional integral on the real axis and its non-integrability property.

30. 9. 2019, 12:00 [učebna M5]
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Název přednášky bude doplněn později.

Last Updated on Tuesday, 26 October 2010 11:28