Seminář z aplikované matematiky PDF Print

This article is only in Czech.

Seminář se koná od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně M5 na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, budova č. 8.


Program v podzimním  semestru 2019

24. září 2019, 14:00 Mgr. Lucie Pezlarová 

Úkoly pro datového analytika v praxi
1. října 2019, 14:00 Julia Singer, Ph.D.

Walking through the statistical analysis plan of a clinical trial
8. října 2019, 14:00
Mgr. Michal Theuer
Infection avoidance for populations affected by STIs
22. října 2019, 14:00 Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c.

Aplikace nespojité Galerkinovy metody na řešení eliptického problému s nelineární Newtonovou okrajovou podmínkou
5. listopadu 2019, 14:00 Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Bayesovský přístup k modelování klíčení rostlin
19. listopadu 2019, 14:00 Prof. RNDr. Jan Franců, CSc.

Modelování materiálů s periodickou strukturou a limity slabě konvergentních posloupností
26. listopadu 2019, 14:00 Ing. Tomáš Ridoško a SAB Aerospace tým

Praktické využití numerických metod v kosmickém průmyslu
3. prosince 2019, 14:00Bc. Jan Chalas a Bc. Michal Štěbeták

Moderní trendy ve vyhodnocování dat


Last Updated on Tuesday, 26 October 2010 11:28